Toen de Vereniging Constructief Audio in 1994 werd opgericht, kenden geluidsmensen elkaar meestal alleen van de aftiteling van films en televisieprogramma's. Momenteel ontmoeten ruim honderd zelfstandige geluidstechnici elkaar regelmatig en brengen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Alle leden zijn professioneel en full-time bezig met geluid bij beeld, grotendeels op de set, maar steeds vaker ook in de postproductie.
De doelstelling van de VCA is het bevorderen van goed geluid bij Nederlandse film- en televisieproducties.

 

Omdat we goede contacten hebben met fabrikanten, importeurs en verhuurders van audio-apparatuur, kunnen we snel over nieuwe technische gegevens en producten beschikken. Regelmatig wisselen we informatie uit met belangenorganisaties als VAK, NBF en FNV Kiem.

De bijeenkomsten behandelen meestal een specifiek thema. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn ondermeer: het gebruik van zenders en opspeld-microfoons, stereogeluid bij beeld, harddiskrecorders in de geluidsnabewerking en verzekeringen voor zelfstandigen.

 

Voorlichting is een belangrijke activiteit van de VCA. Een aantal leden geeft gastlessen aan opleidingen als Open Studio, NFTA, VEC en Media Academie. Geluidstudenten aan erkende av opleidingen kunnen een 'studentlidmaatschap' aanvragen.

 

Leden hebben het exclusieve recht op een plaats in de zoekmachine van de website en het gebruik van de VCA Algemene Voorwaarden.

 

Download: VcaVoorwaarden.pdf