Het lidmaatschap van de VCA staat open voor geluidsmensen, die full-time en professioneel uitsluitend met geluid bezig zijn bij film- en videoproducties. Elk nieuw lid wordt na positieve beoordeling van de aanvraag, door het bestuur, als aspirantlid ('nieuw aangesloten lid') tot de vereniging toegelaten.

 

Het bestuur kan eventueel besluiten tot het onmiddelijk verlenen van een volledig lidmaatschap.

 

Aspirantleden betalen 75 euro per jaar en moeten zelf, na minimaal één jaar, een aanvraag bij het bestuur indienen voor het volledig lidmaatschap. Referenties zullen meetellen bij de beoordeling van de aanvraag. Zonder naamsbekendheid of credits die een zelfstandig/hoofdverantwoordelijk geluidsmanschap in locatie- en/of postproductiewerk aantonen zal iemand niet volledig lid worden.

 

Om de overstap van aspirantlid naar volledig lid te maken, betaalt het aspirantlid eenmalig entreegeld van 91 euro. De jaarlijkse contributie bedraagt daarna, net als voor alle andere volledige leden, 75 euro. De contributie voor studentleden bedraagt 37,50 euro per jaar. De VCA is niet BTW-plichtig.

 

Het lidmaatschap van de VCA staat ook open voor de categorie eigenaars en directeuren van audio- en audiopostproductiebedrijven met personeel in loondienst. Zij kunnen lid worden, maar hebben geen stemrecht in de ledenvergadering en kunnen niet in het bestuur gekozen worden.

 

Het bestuur heeft het recht om een aanvraag af te wijzen. De aanvrager kan hiertegen, via de ledenvergadering, in beroep gaan. Zie ook onze statuten.

 

Wil je lid worden van de VCA, vul dan het aanvraagformulier in.

Heb je nog vragen, mail dan naar info@geluidsmensen.nl